Baetis vernus

opdateret
120306

 

Systematik

EPHEMEROPTERA
   Baetidae Leach, 1815
      Baetis
Leach, 1815
         Baetis vernus Curtis, 1834 =Baetis tenax Eaton, 1870

 

Fotos

Baetis vernus, imago, han, fra 'Dagsländor i öringvatten.

Baetis sp., nymfe, foto Christian B. Hvidt.

 

Beskrivelse

Nymfe

Subimago

Imago

 

Livscyklus

Generationer

Klækning

Flyvetid

Æglægning

 

Habitat, fødevalg

Habitat
Almindelig i både store og små vandløb. Nymfen lever overalt i vandsystemet i såvel næringsrige som næringsfattige vande. Er især knyttet til sten og vandplanter.

Forureningstolerance
Forholdsvis tolerant over for organisk forurening.

Fødevalg
Nymferne lever fortrinsvis af mikroalger.

 

Udbredelse

Udbredelsen omfatter hele Europa, incl. Storbritannien, Baltikum og Rusland. Udbredt over hele Skandinavien.

 

Status i Danmark

Udbredt og meget almindelig i hele landet.

 

Navne

Engelsk: Medium olive, Olive.
Svensk: Stor åslanda .

 

Ephemeroptera Danica, Baetis vernus slut

Til artslister