Baetis rhodani

opdateret
110306

 

Systematik

EPHEMEROPTERA
   Baetidae Leach, 1815
      Baetis
Leach, 1815
         Baetis rhodani (Pictet, 1843) =Baetis pusillus Bengtsson =Baetis bocagii Eaton =Baetis wallengrenii
         Bengtsson

 

Fotos

Baetis rhodani, imago, hun, foto Christian B. Hvidt.

Baetis rhodani, imago, han, fra 'Dagsländor i öringvatten.

Baetis rhodani, han, imago. Foto : Christian B. Hvidt.

Baetis sp. nymfe. Foto : Christian B. Hvidt.

Baetis sp. subimago, hun. Fra 'Dagsländor i öringvatten'.

Forvandling fra subimago til imago. Foto : Christian B. Hvidt.

Står man i strømmen, en dag med sværmning kan man opleve hunner forsøge at lægge æg på støvlerne.
Foto : Christian B. Hvidt.
 

Beskrivelse

Nymfe

Subimago

Imago
Imago ca. 8 mm. Efterårsgeneration ofte lidt mindre end forårsgeneration. To haletråde.

 

Livscyklus

Generationer
Den har 2 generationer på et år, en forårsgeneration og en efterårsgeneration .

Klækning
Klækningen foregår det meste af dagen, og subimagoen sidder ofte ret længe på vandoverfladen, før den letter og flyver ind i bredvegetationen, hvor det sidste hudskifte foregår.

Flyvetid
De to generationers flyvetid overlapper i nogen grad hinanden. træffes flyvende fra april til oktober, med højdepunkter i maj/juni og august/september. Det er ofte den første døgnflue man ser flyve allerede i april, som tegn på at nu er foråret for alvor kommet.
Den sværmer hovedsageligt om eftermiddagen til solnedgang.

Æglægning
Æggene klækkes i løbet af få uger, så nymfer kan træffes hele året.
Hunnerne kryber ned under vandoverfladen for at lægge æg på sten eller andet.

 

Habitat, fødevalg

Habitat
Almindelig i både store og små vandløb. Nymfen lever overalt i vandsystemet i såvel næringsrige som næringsfattige vande. Er især knyttet til sten og vandplanter.

Forureningstolerance
Forholdsvis tolerant over for organisk forurening.

Fødevalg
Nymferne lever fortrinsvis af mikroalger.

 

Udbredelse

Udbredelsen omfatter hele Europa, incl. Storbritanien, Baltikum og Rusland. Udbredt over hele Skandinavien.

 

Status i Danmark

Udbredt og meget almindelig i hele landet.

 

Navne

Engelsk: Large dark olive (subimago), Red spinner (hun imago).
Svensk: Stor åslanda .

 

Ephemeroptera Danica, Baetis rhodani slut

Til artslister